Чорний Анатолій Володмирович

Заступник голови районної у місті ради

Графік прийому громадян: щосереди з 10.00 до 17.00 каб. № 9

                                             тел. 370-99-21                                           

Обов'язки та повноваження:

- організовує підготовку інформаційно-методичних нарад за участю депутатів районної у місті ради, формує порядок денний сесії та депутатських днів.

- координує діяльність постійних депутатських комісій районної у місті ради та груп, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

- сприяє депутатам районної у місті ради у здійсненні їх повноважень, в організації звітів перед виборцями, взаємодії з депутатами міської ради.

- своєчасно доводить рішення сесій районної у місті ради до відома виконавців.

- здійснює заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів всіх рівнів та референдумів.

- здійснює координацію роботи по прийому громадян депутатами та вживає заходів щодо забезпечення оперативного вирішення питань, пропозицій територіальної громади.

- організовує звіти депутатів та громадські слухання з питань, що стосуються роботи районної у місті ради, виконання планів та проектів соціально-економічного розвитку району, інших місцевих програм, рішень ради і доручень виборців.

- організовує попередній розгляд проектів рішень районної у місті ради у постійних комісіях та забезпечує контроль за їх виконанням.

- бере участь разом з профільними постійними комісіями в роботі тендерної комісії.

- взаємодіє з відділом по організаційному забезпеченню роботи ради, виконавчого комітету та з питань внутрішньої політики, загальним відділом з питань діяльності районної у місті ради.

- у разі відпустки голови районної у місті ради або відсутності з інших причин, заступник голови районної у місті ради за дорученням голови здійснює повноваження голови районної у місті ради, скликає сесії районної у місті ради та веде їх засідання, підписує рішення ради згідно з чинним законодавством.

- за дорученням голови районної у місті ради в установленому порядку та в межах чинного законодавства вирішує інші питання, що пов'язані з діяльністю районної у місті ради.

Контролює роботу підпорядкованих структурних підрозділів районної у місті ради:

- відділ по взаємозв"язку з громадськістю та з організації роботи зі зверненнями громадян.

Очолює та бере участь у роботі комісій:

- атестаційна комісія;

адміністративна комісія.

- постійно діюча районна комісія з питань розгляду звернень громадян;

- громадська організація "Рада жінок Ленінського району" (бере участь);

- комісія з питань поновлення прав реабілітованих (бере участь);

- комісія з питань звільнення від сплати за соціальні послуги (соціальне обслуговування) громадян у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Ленінського району;

- комітет по забезпеченню безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначення (бере участь).

Забезпечує взаємодію з:

- територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району;

- Радою ветеранів Ленінського району;

- Радою районної організації ветеранів Афганістану;

- Радою громадської організації "Союз Чорнобиль України".

alt

Стрельніков Олександр Петрович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів

Графік прийому громадян: щосереди з 10.00 до 17.00  каб. № 14

тел. 370-99-21

Обов'язки та повноваження:

- організовує виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської рад, розпоряджень голови облдержадміністрації та міського голови з напрямків роботи за визначеними обов'язками, соціального захисту населення, сім"ї та молоді,військових підрозділів, військового комісаріату.

- здійснює контроль та сприяє роботі управління праці та соціального захисту населення, контролює будівництво об'єктів соціального захисту, зміцнення матеріально-технічної бази.

- координує роботу по забезпеченню державної політики в галузі освіти в районі в межах повноважень, що делеговані міською радою.

- контролює роботу установ освіти щодо втілення в життя державної політики в галузі освіти.

- здійснює контроль та сприяє організації роботи відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, управління-служби у справах дітей, центру соціальних служб для молоді.

- сприяє вирішенню в установленому порядку питань опіки та піклування.

- сприяє координації роботи з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх та здійсненню соціального захисту дітей та підлітків.

- забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони праці, профілактичних заходів щодо запобігання виробничому та невиробничому травматизму, профзахворюванням.

- вирішує питання використання трудових ресурсів та соціального захисту безробітних.

- співпрацює з районним управлінням Пенсійного фонду, центром зайнятості Ленінського району.

- у межах своїх повноважень співпрацює з ВУЗами І та ІІ рівня акредитації, які розташовані на території району.

- здійснює прийом громадян, розгляд скарг та заяв зі свого напрямку.

- координує виконання військовим комісаріатом та іншими установами законів України з питань організації та підготовки призову молоді на строкову військову службу.

- за дорученням голови районної у місті ради взаємодіє з командирами військових частин, розташованих на території району, та військовим комісаріатом з питань підготовки мобілізаційних резервів і планового відмобілізування частини в установлені терміни в інтересах Збройних Сил України.

- сприяє оборонно-масовій роботі і військово-патріотичному вихованню молоді.

- здійснює взаємодію та координацію робіт по КП "Молодіжне творче об"єднання" (парк відпочинку імені Леніна).

- здійснює інші повноваження, що виникають як заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності.

- співпрацює з постійними депутатськими комісіями за напрямком своєї діяльності.

- виконує окремі доручення голови районної у місті ради.

Координує роботу підпорядкованих структурних підрозділів районної у місті ради:

-управління-служба у справах дітей;

- управління праці та соціального захисту населення;

- відділ у справах сім"ї, молоді та спорту;

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- відділ освіти.

За дорученням голови районної у місті ради забезпечує взаємодію з:

-військовими частинами Міністерства оборони України, розташованими на території району;

-районним військовим комісаріатом;

-управлінням Пенсійного фонду України в Ленінському районі;

-центром зайнятості.

Очолює та бере участь у роботі комісій:

-рада опіки та піклування;

-робоча група з розроблення програм зайнятості населення;

-комісія з питань поновлення прав реабілітованих (бере участь);

-комісія з питань призначення субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям;

-комісія з питань продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування (бере участь);

-комісія з питань вирішення соціально-побутових проблем та надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;

-комісія з організації проведення моніторингу виплат і використання державної допомоги при народженні дитини;

-комісія з питань безпечної життєдіяльності населення району;

-інвентаризаційна комісія;

-комісія з питань висунення кандидатів на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня";

-координаційна рада з питань соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

-конкурсна комісія (бере участь);

-комісія з питань захисту прав дитини (бере участь);

-комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (бере участь);

-координаційна рада з питань соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

-комісія з питань профілактики наркоманії та алкоголізму;

-призовна комісія;

-евакокомісія (бере участь);

-комісія у справах про альтернативну службу;

-комісія з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб (бере участь);

-громадська комісія з житлових питань (бере участь);

-комісія з питань соціального квартирного обліку (бере участь);

-уповноваженна оцінна комісія (бере участь);

-тендерна комісія;

-комісія з соціального страхування;

-комісія з питань звільнення від сплати за соціальні послуги (соціальне обслуговування) громадян у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району (бере участь);

-комітет по забезпеченню безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначення.

alt

Гаращенко Анжела Юріївна

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, начальник управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю

Графік прийому громадян: щопонеділка з 10.00 до 17.00 каб. № 18

тел. 370-99-21

Обов'язки та повноваження:

- організовує виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської рад, виконкому міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації та міського голови з питань житлово-комунального господарства.

- забезпечує контроль за діяльністю управління з питань економічого розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю Ленінської районної у місті ради, а також експлуатацію об'єктів комунального та шляхового господарства, незалежно від форм власності.

- за напрямком своєї діяльності контролює роботу підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, переробно-харчової промисловості та інших підприємств різних форм власності згідно з чинним законодавством та.

- аналізує та надає голові районної у місті ради інформацію про стан роботи правоохоронних та контролюючих органів, вживає заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності по забезпеченню правопорядку та обороноздатності.

- здійснює контроль за роботою суб'єктів підприємницької діяльності з метою їх залучення до участі в соціально-економічному розвитку району.

- аналізує хід щодо ефективного використання бюджетних коштів при проведенні капітальних, поточних ремонтів, а також робіт з благоустрою.

- організовує інформування населення про екологічно небезпечні аварії

та ситуації, спалахи інфекційних захворювань (приватний сектор).

- організовує роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій.

- координує у приватному секторі організацію роботи очисних споруд і їх обладнання в межах наданих повноважень.

- сприяє у здійсненні контролю за санітарним та радіаційним станом навколишнього середовища, правил санітарної охорони.

- здійснює координацію виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища на території району.

- контролює забезпечення утримання в належному стані та охорону пам'ятних місць, кладовищ, інших місць поховання, розташованих на території району.

- організовує забезпечення матеріально - технічної бази та розвиток комунального і шляхового господарства, організовує роботи з благоустрою району та місць відпочинку громадян, озеленення району і збереження зелених насаджень (приватний сектор).

- здійснює контроль з питань архітектури та будівництва у приватному секторі в межах компетенції районної у місті ради.

- здійснює контроль та координацію питань газифікації приватного сектора (магістральна газова мережа).

- здійснює контроль з питань співпраці, в межах Закону України "Про органи самоорганізації населення", з територіальними радами та квартальними комітетами в питаннях благоустрою, погашення заборгованості за енергоносії населенням приватного сектора, збирання, транспортування та знешкодження побутових відходів.

- веде прийом громадян, розгляд скарг і заяв зі свого напрямку роботи.

- співпрацює з постійними депутатськими комісіями за напрямком своєї діяльності.

- здійснює інші повноваження, що виникають, як заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів за напрямком діяльності.

- виконує окремі доручення голови районної у місті ради.

Очолює та бере участь у комісіях:

- постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій;

- районна технічна комісія;

- комісія по земельним спорам;

- комісія з координації перевірки в районі законності операцій по відчуженню та

приватизації державної власності (бере участь);

- комісія з безпеки дорожнього руху (бере участь);

- комісія по обстеженню безхазяйного нерухомого майна на території Ленінського

району;

- комісія з питань благоустрою та ремонту фасадів будинків на основних вулицях

та магістралях району (бере участь).

Забезпечує взаємодію з:

-екологічною міліцією;

-МКПРЕГ;

-ремонтно-будівельними, шляховими організаціями;

-інспекцією по боротьбі з самовільними спорудами.

 

 

Информация - Голова ради

Наша адреса

49064, м. Дніпро,
проспект ім. Сергія Нігояна, 77

Приймальня:

(056) 720-99-20 

(056) 720-99-91

Сектор по роботі зі зверненнями громадян:

(056) 767-14-50

Черговий:

(0562) 52- 03-05

(056) 767 -26-17

E-mail: lensovet@ukr.net

 

Відвідуваність інтрернет - порталу


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні597
mod_vvisit_counterВчора901
mod_vvisit_counterНа цьому тижні2959
mod_vvisit_counterНа минулому тижні9213
mod_vvisit_counterВ цьому місяці34576
mod_vvisit_counterВ минулому місяці39696
mod_vvisit_counterВзагалі1019317

Online (20 minutes ago): 16
Your IP: 18.215.62.41
,
Now is: 2020-10-28 16:18