ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ
м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

вул. НОВООРЛОВСЬКА, будинок 25, м. Дніпропетровськ, 49000,

тел. 52-23-54, т.ф. 52-23-55; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

alt

ЛИТВИН ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району м. Дніпропетровськ

Тел. 52-23-55

Часи роботи:

понеділок“ четвер з 8.00 до 16.45, п€™ятниця з 8.00 до 15.30

Перерва з 12.00 до 12.30

Вихідний - субота, неділя

На соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) в територiальному центрi мають право:

 • громадяни похилого вiку, iнвалiди, хворi (з числа осiб працездатного вiку на перiод до встановлення їм групи iнвалiдностi, але не бiльш як чотири мiсяцi), якi не здатнi до самообслуговування i потребують постiйної сторонньої допомоги, визнанi такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • громадяни, якi перебувають у складнiй життєвiй ситуацiї у зв'язку з безробiттям i зареєстрованi в державнiй службi зайнятостi як такi, що шукають роботу, стихiйним лихом, катастрофою (i мають на своєму утриманнi неповнолiтнiх дiтей, дiтей-iнвалiдiв, осiб похилого вiку, iнвалiдiв), якщо середньомiсячний сукупний дохiд їх сiмей нижчий нiж прожитковий мiнiмум для сімї.

Завдання територіального центру

 • виявлення громадян, які мають право на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцiнювання) їх iндивiдуальних потреб у соцiальному обслуговуваннi (наданнi соцiальних послуг);
 • забезпечення якiсного соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг);
 • установлення зв'язкiв з пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi,громадськими організаціями, фiзичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територiальний центр, з метою сприяння в здiйсненнi соцiального обслуговування (наданнi соцiальних послуг).

Перелiк соцiальних послуг, умови та порядок їх надання структурними пiдроздiлами територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

Територiальний центр надає:

 • соцiально-побутовi послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим iнвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механiзацiї, здiйснення соцiально-побутового патронажу, виклик лiкаря, придбання та доставка медикаментiв, ремонт одягу та взуття, перукарськi послуги тощо;
 • психологiчнi послуги - надання консультацiй з питань психiчного здоров'я та полiпшення вiдносин з оточуючим соцiальним середовищем, психологiчної корекцiї, методичних порад;
 • соцiально-педагогiчнi послуги - виявлення та сприяння розвитку рiзнобiчних iнтересiв i потреб громадян, яких обслуговує територiальний центр, органiзацiя їх дозвiлля;
 • соцiально-медичнi послуги - консультацiї щодо запобiгання виникненню та розвитку можливих органiчних розладiв, збереження, пiдтримка здоров'я, здiйснення профiлактичних, лiкувально-оздоровчих заходiв, реабілітаційних та працетерапiя;
 • соцiально-економiчнi послуги - надання натуральної чи грошової допомоги;
 • юридичнi послуги - надання консультацiй з питань чинного законодавства, захист прав та iнтересiв громадян, яких обслуговує територiальний центр;
 • iнформацiйнi послуги - надання iнформацiї, необхiдної для вирiшення складної життєвої ситуацiї (довiдковi послуги), розповсюдження просвiтницьких i культурно-освiтнiх знань (просвiтницькi послуги), поширення об'єктивної iнформацiї про споживчi властивостi та види соцiальних послуг;
 • iншi соцiальнi послуги, перелiк, умови та порядок надання яких визначає у разi потреби Ленінська районна у м. Дніпропетровську рада , що утворила територiальний центр.

Для соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) громадяни подають письмову заявурайонному  управлiнню працi та соцiального захисту населення за мiсцем проживання, яке в триденний строк пiсля її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за мiсцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатнiсть до самообслуговування та потребу в постiйнiй стороннiй допомозi (далi - медичний висновок)і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).

У десятиденний строк пiсля надходження запиту заклад охорони здоров'я надає медичний висновокрайонному управлiнню працi та соцiального захисту населення, яке у триденний строк приймає рiшення про необхiднiсть або вiдмову в соцiальному обслуговуваннi (наданнi соцiальних послуг). У разi отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постiйної сторонньої допомоги,районне управлiння працi та соцiального захисту населення надсилаєтериторiальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

Пiсля надходження зазначених документiв територiальний центр складає карту iндивiдуальних потреб громадянина у соцiальному обслуговуваннi (наданнi соцiальних послуг), визначає їх змiст, уточнює обсяг, складає план його здiйснення (їх надання), укладає договiр про соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) вiддiленням соцiальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рiшення про необхiднiсть соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг), про що видається наказ.

У разi потреби та за згодою громадян з метою визначення додаткової потреби у натуральнiй чи грошовiй допомозi проводиться обстеження їх матерiально-побутових умов. Для цього утворюється комiсiя, до складу якої входить не менш як три особи (завiдувач (заступник завiдувача) вiддiлення, соцiальний працiвник та соцiальний робiтник).

У разi коли громадянин, який потребує соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг), за вiком або за станом здоров'я неспроможний самостiйно прийняти рiшення про необхiднiсть його здiйснення (їх надання), таке рiшення може прийняти опiкун чи пiклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг), карти iндивiдуальних потреб громадянина у соцiальному обслуговуваннi (наданнi соцiальних послуг), акта обстеження матерiально-побутових умов, журналу облiку громадян, яких обслуговує територiальний центр, затверджує Мiнпрацi в установленому порядку.

Працiвники територiального центру, якi здiйснюють соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг), зобов'язанi сумлiнно ставитися до виконання своїх обов'язкiв, поважати гiднiсть громадян, не допускати негуманних i дискримiнацiйних дiй щодо громадян, яких вони обслуговують, зберiгати в таємницi iнформацiю, отриману пiд час виконання своїх службових обов'язкiв, а також iнформацiю, що може бути використана проти зазначених громадян.

Медичними протипоказаннями для соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) громадян є наявнiсть у них iнфекцiйних захворювань, залежностi вiд психоактивних речовин, алкоголю, психiчних захворювань, що потребують перебування на спецiальному диспансерному облiку.

У разi виявлення у громадянина зазначених протипоказань працiвники територiального центру зобов'язанi надати йому iнформацiю про можливi шляхи отримання необхiдного йому соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) в iнших установах.

Информация - Новокодацький район

Наша адреса

49064, м. Дніпро,
проспект ім. Сергія Нігояна, 77

Приймальня:

(056) 720-99-20 

(056) 720-99-91

Сектор по роботі зі зверненнями громадян:

(056) 767-14-50

Черговий:

(0562) 52- 03-05

(056) 767 -26-17

E-mail: lensovet@ukr.net

 

Відвідуваність інтрернет - порталу


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні308
mod_vvisit_counterВчора1019
mod_vvisit_counterНа цьому тижні5635
mod_vvisit_counterНа минулому тижні7409
mod_vvisit_counterВ цьому місяці21628
mod_vvisit_counterВ минулому місяці27735
mod_vvisit_counterВзагалі1101173

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 3.239.51.78
,
Now is: 2021-01-23 12:43

Пошук